S ciljem podrške razvoju i rastu lokalne privrede kako općine Bosanska Krupa, tako i drugih općina  Unsko-sanskog kantona, Centar je otvoren za poslovnu suradnju.

    Kontaktirajte nas

    Imate ideju za suradnju ? Imate pitanja ?