Trenutno Centar za podršku poduzetništvu Bosanska Krupa nije zaseban pravni entitet, nego funkcionira pod menadžmentom PLOD Centra u saradnji sa Općinom Bosanska Krupa.

Usluge treninga i organizacije događaja

  • Trening i obuke radne snage  (najviše obuka trenutno se odvija za sektor metala, ali postoji mogućnost za obuku za drvni sektor i IT)
  • Usluge organizacije dešavanja poput konferencija, trening i sl.

Konsultantske usluge

  • Usluge kreiranja, implementacije i monitoringa projekata (za privatni i javni sektor)
  • Usluge obuke za menadžment poduzeća (računovodstvo, marketing, financije i sl) shodno potrebama poduzeća
  • Usluge financijskog i marketing savjetovanja

Usluge inkubiranja sa pratećim uslugama

  • Usluge inkubiranja ili iznajmljivanja prostora /radnih stolica za poduzeća ili individue, naručito startup-e (novoosnovane kompanjije) pod posebnim uvijetima za podršku za razvoj.

Korisnici usluga Centra su kompanije iz sektora metala, drveta, IT-a, te ostala perspektivna mala i srednja poduzeća iz Unsko-sanskog kantona. Poseban fokus je na lokalne strateške sektore razvoja tj. metal, drvo ali i IT kao najperspektivniji sektor razvoja u BIH.

Centar surađuje sa Mješovitom srednjom školom “Safet Krupić”, TUV Adria i drugim akterima u procesu organizacije obuke kvalificirane radne snage.