Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa

Financijer: Evropska Unija (EU), Međunarodna organizacija rada (ILO), te partneri

Vrijednost projekta: 466.070 BAM / 237.997 EUR

Projektni partneri: Općina Bosanska Krupa, PLOD Centar Bihać, MSŠ “Safet Krupić“ Bosanska Krupa, Služba za zapošljavanje USK – biro rada Bosanska Krupa , te 5 poduzeća Zah, BosanKar, Krupa Kabine, ACMA Group i Novi Most

Lokacija projekta: Općina Bosanska Krupa – obuke radne snage se odvijaju u Centru za podršku poduzetništvu

Period implementacije: Juni 2017 – Februar 2019

Kratak opis projekta: Projekt se realizira u sklopu projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).
Generalni cilj projekta je potaknuti zapošljavanje na prostoru općine Bosanska Krupa kroz sistematičnu asistenciju privatnom sektoru u procesu jačanja konkurentnosti radne snage. Specifični cilj projekta je uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje, unaprjeđenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu, te provođenje programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica i zapošljavanje minimalno 76 lica do kraja projekta.

Kroz projekt je:

 • Formirano lokalno partnerstvo za razvoj Bosanska Krupa čiji je cilj jačanje lokalne
  ekonomije kroz rast poduzeća tj. pružanje podrške poduzećima u razvoju radne snage
  i procesu rasta
 • Analiziran zakonski okvir u Unsko-sanskom kantonu (USK) za izvođenje praktične
  nastave, te kreirane sugestije za unaprijeđenje zakonskog okvira i predstavljenje
  Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta (USK)
 • Opremljen Centar za podršku poduzetništvu sa opremom za obuku varioca (6 radnih
  mjesta)
 • Educirani nastavnici Mješovite srednje škole „Safek Krupić“ za praktičnu nastavu
 • Obučena nezaposlena lica za zanimanje zavarivač / zaposlena u partnerskim firmama
  projekta

Related Post

NOVEMBER 18, 2020

Rekonstrukcija interne...

Financijer: Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta i Općina Bosanska...

0