33 NOVA ZAVARIVAČA NA PODRUČJU BOSANSKE KRUPE ZAHVALJUJUĆI OBUKAMA KOJE SU POMOGLI EU I ILO

U bosanskokrupskom Centru za podršku poduzetništvu je 18. decembra održana promocija obuke za zavarivače i prezentacija vještina obučenih polaznika na simulatoru za zavarivanje, u okviru projekta koji finansira Evropska unija “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”.

Kroz projekat čiji je cilj uspostaviti sistem za kreiranje radne snage prema potrebama privrede i obučiti nezaposlena lica, ili ih prekvalifikovati u zavarivače te zaposliti u kompanijama koje imaju potrebu za radnom snagom, obuku je za zavarivača je završilo trideset tri polaznika, a planiran je isti broj i za drugi ciklus. U tom smislu, i promotivni događaj na kojem su partnerske firme vidjele vještine obučenih na djelu je rezultirao potpisivanjem pisama namjere za zapošljavanje.

„Prvih deset polaznika je potpisalo predugovore sa privrednim subjektima iz Bosanske Krupe o njihovom zapošljavanju. Već duže vremena se planiraju aktivnosti ove vrste, posebno u vezi sa osnivanjem firmi u Poslovnoj zoni „Pilana“. Upravo je problem nedostatka radne snage bio povod naše saradnje sa PLOD Centrom u okviru ovog projekta kako bi se što veći broj ljudi sa naše općine ali i kantona prekvalifikovalo i zaposlilo. Vjerujemo da je ovo samo početak jedne uspješne priče koja će se nastaviti jer već sada imamo najave proširenja proizvodnih pogona i novih investicija u PZ „Pilana“. Dakle radi se o trajnoj proizvodnji i kontinuiranom poslu“, rekao je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović tokom promocije.

„Vrlo pohvalno je to što je obuka od strane polaznika shvaćena ozbiljno, možemo reći da imamo jako dobre zavarivače, što je nama kao stručnom kadru zaista drago. Zbog toga vjerujemo da će mnogi naći svoje mjesto u pogonima naših firmi“, dodao je profesor Samir Fajić.

Ono što je najbitnije jeste da su i polaznici obuke više nego zadovoljni. Pohađanje obuke vide kao priliku koju ne trebaju propustiti.

„Prijavio sam se da steknem iskustvo i znanje kako bih mogao naći posao. Pozivam sve zainteresovane da pristupe ovoj obuci i da je prođu, jer kroz educiraju i sticanje dodatnih vještina otvara nam se svima put do poslodavaca“, zadovoljno ističe Armin Čaušević.

Krupa-kabine d.o.o. je jedna od najvećih firmi u Bosanskoj Krupi koja ima i najveće potrebe kada je u pitanju radna snaga.

„Krupa-kabine je firma koja je željela da prednjači u učešću u EU projektu koji realizira ILo putem uspostavljanja partnerstva za zapošljavanje. Obučiti osobe za posao koje se nalaze na birou u svakom pogledu je pozitivna stvar. Mi smo pristali da primimo trideset tri osobe na praksu i oni najbolji će imati priliku da se zaposle. Ovaj program je dokaz da se željom i trudom može doći do posla“, ističe saradnica za ljudske resurse Aida Fojnica.

Polaznici obuka će od naredne godine dobiti mogućnost zaposlenja i u drugim firmama na području Bosanske Krupe, među kojima je i ATNH. Njen vlasnik Tahir Nuhić kaže da će zaposliti tri radnika, a ukoliko se proces poslovanja bude razvijao vrlo brzo još tri.

„Mislim da je ovaj program obuke ulazak na mala vrata u oblast dualnog obrazovanja kojeg zagovaram, jer mislim da mora postojati saradnja između školstva i privrednog sektora. Ovaj centar je velika podrška nama poslodavcima, naročito metalnom sektoru koji je najjači na prostoru općine Bosanska Krupa, a obuka je od iznimnog značaja, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu da posjeduje simulator zavarivanja koji je jedini u upotrebi na području našeg kantona. Dakle, upotrebom ovog simulatora i ostalih alata polaznici kroz praktičnu obuku postaju kvalifikovani potencijalni radnici“, naglašava Nuhić.

Općina Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima PLOD Centar Bihać, Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ i poduzećima Novi Most d.o.o., ACMA d.o.o., Krupa Kabine d.o.o., BOSANCAR d.o.o. i ZAH d.o.o. implementira projekt “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa je jedno od 19 uspostavljenih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Više informacija o projektu Lokalna partnerstvo za zapošljavanje možete naći na http://www.partnerstvo.ba/

Related Post

JUNE 8, 2021

Lokalno partnerstvo za...

Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar su započeli aktivnosti na izradi novog projekta...

0

JUNE 8, 2021

Bosanskoj Krupi priznanje za...

Nakon izvršenog uvida u raspoloživu dokumentaciju mjera za podršku privatnom sektoru u...

0

NOVEMBER 29, 2018

POTPISIVANJE UGOVORA ZA...

Danas je upriličeno potpisivanje ugovora za besplatnu edukaciju nezaposlenih lica za...

0

MAY 22, 2018

Počinje obuka za 44 varioca...

Obuke kreirane prema potrebama poslodavaca i u skladu sa analizama tržišta radne snage,...

0

MAY 18, 2018

Počinje obuka za 40 varioca...

21. maja 2018. počinje obuka za varioce u kojoj će sudjelovati preko 40 nezaposlenih...

0

MARCH 15, 2018

Održana konferencija...

U Bosanskoj Krupi je jučer upriličena konferencija pod nazivom „Partnerstvo za...

0