Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Bosanska Krupa priprema novi prijedlog projekta za razvoj radne snage

Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar su započeli aktivnosti na izradi novog projekta koji je posvećen aktivaciji i integraciji radne snage u općini Bosanska Krupa. S tim u vezi u narednom periodu je planirano održavanje sastanka sa članovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na kojem će se detaljnije razgovarati o ciljevima i aktivnostima koje će biti uključene u prijedlog projekta. Stopa nezaposlenosti u općini Bosanska Krupa iznosi 18,2% i veća je od prosječne stope nezaposlenosti u BiH koja iznosi 15,7%. Shodno tome, cilj novog projekta je da doprinese smanjenju stope nezaposlenosti, te da istovremeno osigura konkurentniju radnu snagu koja će biti na raspolaganju bosanskokrupskim poslodavcima.