Počinje obuka za 40 varioca u Bosanskoj Krupi

21. maja 2018. počinje obuka za varioce u kojoj će sudjelovati preko 40 nezaposlenih osoba, koje su aplicirale putem javnog poziva objavljenog u okviru projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”. Ovaj projekt se realizira u okviru programa ”Lokalna partnerstva za zapošljavanje” koji finansira Evropska unija a sprovodi Međunarodna organizacija rada. Projektne aktivnosti su planirane kao odgovor na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privatnog sektora, specifično metalnog sektora u Bosanskoj Krupi.

Obuku za varioce u prvom ciklusu i sve one koji apliciraju u okviru drugog javnog poziva i ispune propisane uslove, provoditi će stručno osoblje Mješovite srednje škole „Safet Krupić“. Obuka za prvu grupu polaznika počinje u ponedjeljak, 21. 05. 2018. i trajat će šest mjeseci.

Polaznici obuke će potpisati ugovore sa Općinom Bosanska Krupa, te nakon toga u Centru za podršku poduzetništvu u poslovnoj zoni „Pilana“, pristupiti obuci kreiranoj prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkoj industriji.

U sedmici 21.-25.5.2018. god. Općina Bosanska Krupa će raspisati još jedan javni poziv za obuku za varioce kako bi omogućila i ostalim zainteresiranim nezaposlenim licima da se prijave i steknu znanja i vještine s kojima će biti konkurentniji na tržištu rada. Poziv će biti otvoren za nezaposlena lica sa srednjom stručnom spremom (III i IV stepen stručne spreme) i lica sa završenom osnovnom školom, a koja su na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK) i nemaju certifikate za varioca. Prednost će imati lica koja su mašinske ili elektro struke i lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona – Biro Bosanska Krupa.

Projekt „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” implementira Općina Bosanska Krupa u saradnji sa PLOD Centrom iz Bihaća, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“ u Bosanskoj Krupi, Službom za zapošljavanje USK, te poduzećima: ACMA GROUP, BOSANKAR, KRUPA KABINE, NOVI MOST i ZAH, i jedan je od 15 odobrenih u okviru programa „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Projektom će biti uspostavljen sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosanska Krupa, unapređenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu u Unsko-sanskom kantonu, te provođenje najavljenog programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica.

Projektom se očekuje zapošljavanje minimalno 76 lica koja uspješno prođu obuku.

Related Post

JUNE 8, 2021

Lokalno partnerstvo za...

Općina Bosanska Krupa i PLOD Centar su započeli aktivnosti na izradi novog projekta...

0

JUNE 8, 2021

Bosanskoj Krupi priznanje za...

Nakon izvršenog uvida u raspoloživu dokumentaciju mjera za podršku privatnom sektoru u...

0

DECEMBER 19, 2018

33 NOVA ZAVARIVAČA NA...

U bosanskokrupskom Centru za podršku poduzetništvu je 18. decembra održana promocija...

0

NOVEMBER 29, 2018

POTPISIVANJE UGOVORA ZA...

Danas je upriličeno potpisivanje ugovora za besplatnu edukaciju nezaposlenih lica za...

0

MAY 22, 2018

Počinje obuka za 44 varioca...

Obuke kreirane prema potrebama poslodavaca i u skladu sa analizama tržišta radne snage,...

0

MARCH 15, 2018

Održana konferencija...

U Bosanskoj Krupi je jučer upriličena konferencija pod nazivom „Partnerstvo za...

0