Počinje obuka za 40 varioca u Bosanskoj Krupi

21. maja 2018. počinje obuka za varioce u kojoj će sudjelovati preko 40 nezaposlenih osoba, koje su aplicirale putem javnog poziva objavljenog u okviru projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”. Ovaj projekt se realizira u okviru programa ”Lokalna partnerstva za zapošljavanje” koji finansira Evropska unija a sprovodi Međunarodna organizacija rada. Projektne aktivnosti su planirane kao odgovor na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privatnog sektora, specifično metalnog sektora u Bosanskoj Krupi.

Obuku za varioce u prvom ciklusu i sve one koji apliciraju u okviru drugog javnog poziva i ispune propisane uslove, provoditi će stručno osoblje Mješovite srednje škole „Safet Krupić“. Obuka za prvu grupu polaznika počinje u ponedjeljak, 21. 05. 2018. i trajat će šest mjeseci.

Polaznici obuke će potpisati ugovore sa Općinom Bosanska Krupa, te nakon toga u Centru za podršku poduzetništvu u poslovnoj zoni „Pilana“, pristupiti obuci kreiranoj prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkoj industriji.

U sedmici 21.-25.5.2018. god. Općina Bosanska Krupa će raspisati još jedan javni poziv za obuku za varioce kako bi omogućila i ostalim zainteresiranim nezaposlenim licima da se prijave i steknu znanja i vještine s kojima će biti konkurentniji na tržištu rada. Poziv će biti otvoren za nezaposlena lica sa srednjom stručnom spremom (III i IV stepen stručne spreme) i lica sa završenom osnovnom školom, a koja su na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK) i nemaju certifikate za varioca. Prednost će imati lica koja su mašinske ili elektro struke i lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona – Biro Bosanska Krupa.

Projekt „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” implementira Općina Bosanska Krupa u saradnji sa PLOD Centrom iz Bihaća, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“ u Bosanskoj Krupi, Službom za zapošljavanje USK, te poduzećima: ACMA GROUP, BOSANKAR, KRUPA KABINE, NOVI MOST i ZAH, i jedan je od 15 odobrenih u okviru programa „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Projektom će biti uspostavljen sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosanska Krupa, unapređenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu u Unsko-sanskom kantonu, te provođenje najavljenog programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica.

Projektom se očekuje zapošljavanje minimalno 76 lica koja uspješno prođu obuku.