NAJAVA JAVNOG POZIVA SA OBUKU NEZAPOSLENIH LICA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U BOSANSKOJ KRUPI ZA ZANIMANJE ZAVARIVAČ

Općina Bosanska Krupa će krajem oktobra 2017. godine objaviti: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA KOJI SE NALAZE NA EVIDENCIJI SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA, ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA, ZANIMANJE ZAVARIVAČ I ZA STICANJE ODGOVARAJUĆE STRUČNE SPREME – SSS KV ZAVARIVAČ.

Predmet ovog javnog poziva će biti odabir 80 kandidata / nezaposlenih lica koji su zainteresirani da pohađaju obuku (stručno usavršavanje/prekvalifikaciju/dokvalifikaciju) za zanimanje zavarivač u Bosanskoj Krupi. Obuka će biti kreirana prema potrebama poslodavaca u metaloprerađivačkoj industriji, a nakon obuke očekuje se zapošljavanje 76 lica koja uspješno završe obuku.

Ciljnu grupu po Javnom pozivu čine neuposlena lica sa srednjom stručnom spremom (III i IV stepen stručne spreme) i lica sa završenom osnovnom školom, a koja su na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona (USK), koja nemaju certifikate za varioca. Prednost imaju lica koja su mašinske ili elektro struke i lica na evidenciji Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona – Biro Bosanska Krupa.

Ovaj javni poziv i obuka su dio projekta “Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa” koji implementira Općina Bosanska Krupa u saradnji sa PLOD Centrom iz Bihaća, Mješovitom srednjom školom „Safet Krupić“ u Bosanskoj Krupi, Službom za zapošljavanje USK, te poduzećima „ACMA GROUP“, „BOSANKAR“, “KRUPA KABINE“, “NOVI MOST“ i “ZAH“, a u okviru projekta “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg financira EU, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Cilj projekta koji se sprovodi u Bosanskoj Krupi je uspostaviti sistem za povećanje konkurentnosti radne snage i njeno osposobljavanje u skladu sa potrebama poslodavaca kroz izgradnju lokalnog partnerstva za zapošljavanje Bosanska Krupa, unaprjeđenje regulatornog okvira za praktičnu nastavu u Unsko-sanskom kantonu, te provođenje najavljenog programa edukacije za minimalno 80 nezaposlenih lica i zapošljavanje minimalno 76 lica koja uspješno prođu obuku.

Kontakt osoba za medije:
gđa. Esma Hergić, Općina Bosanska Krupa
Voditeljica projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa”
Tel. +387 37 961 466